Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że przeglądając stronę internetową pożyczkodawcy zauważyłeś informacje o dodatkowych płatnościach i nie wiedziałeś, co one oznaczają? A może podczas podpisywania umowy, napotkałeś zapis o dodatkowych opłatach, które są wymagane w związku z pożyczką? Stop! Zanim cokolwiek podpiszesz, dowiedz się za co tak naprawdę płacisz i na jakiej podstawie ustalono taką kwotę. Nasz artykuł pomoże Ci zrozumieć, czym jest jedna z najczęściej występujących opłat, czyli opłata przygotowawcza. Czytając go, dowiesz się, czy jest konieczna, jak jest naliczana i dlaczego jej wysokość nie jest stała.  

Opłata przygotowawcza – co to takiego?

Najprościej mówiąc są to koszty związane z przygotowaniem umowy i z dokonaniem różnych działań poprzedzających jej przydzielenie. W skład opłaty przygotowawczej wchodzą często koszty wypłaty pieniędzy oraz koszty przekazania określonej sumy na konto klienta. Taka dodatkowa należność, jest także pobierana przez usługodawcę w ramach rekompensaty za weryfikację klienta w określonym rejestrze np. BIG czy BIK. Sprawdzenie wiarygodności często wymaga dodatkowych nakładów pracy, które pokrywane są środkami pochodzącymi z opłaty przygotowawczej. Z terminem “opłata przygotowawcza” najczęściej spotyka się osoba, która zdecydowała się na opcję pożyczek ratalnych i musi wliczyć ją w koszty kredytu. Co ważne, obowiązujące obecnie przepisy prawa skłoniły firmy udzielające tzw. szybkich pożyczek do odstąpienia od nadmiernych opłat, co sprawiło, że koszty chwilówki są zazwyczaj wolne od tego typu należności.

Dodatkowe koszty pożyczki – jak wysokie?

Opłata przygotowawcza nie jest stałą, z góry ustaloną dla każdego banku kwotą. Jej wysokość zależy od usługodawcy i jest obliczana indywidualnie dla każdego klienta. W praktyce na kwotę opłaty przygotowawczej mają wpływ takie czynniki, jak wysokość zaciągniętej przez nas pożyczki, okres spłaty, jaki wybraliśmy czy też zawiłość działania, które poprzedza przyznanie nam pieniędzy. Warto pamiętać, że opłata przygotowawcza wyliczana jest osobno dla każdej umowy i nie we wszystkich przypadkach będzie wynosić tyle samo. Nawet dwie pożyczki zaciągnięte na tą samą kwotę, ale z różnym okresem spłaty, mogą być związana z inną jej wysokością. Opłata przygotowawcza to opłata jednorazowa, pobierana w zależności od umowy, którą podpisaliśmy. Taka kwota jest doliczona do pierwszej raty kredytu lub może być rozłożona zgodnie z harmonogramem naszej spłaty.

Gdzie znaleźć informacje?

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. nakłada na instytucje udzielające pożyczek obowiązek informowania o wszelkich kosztach swoich usług. Dlatego wysokość opłaty przygotowawczej powinna być przedstawiona w sposób jasny dla każdego potencjalnego klienta. Jeśli chcesz sprawdzić, ile wyniesie opłata przygotowawcza w przypadku danej pożyczki, możesz to zrobić na kilka sposobów. Najprostszy z nich to skorzystanie z kalkulatora finansowego udostępnianego przez daną firmę.

Aby otrzymać wiarygodny wynik wpisz odpowiednią kwotę pożyczki i planowany czas jej spłaty, a potem sprawdź, jaki będzie jej całkowity koszt. Inny sposób to odszukanie informacji o wysokości opłaty przygotowawczej bezpośrednio na stronie internetowej pożyczkodawcy lub w tabeli opłat udostępnionej na jego witrynie WWW. Jak już powiedzieliśmy, informacje o wysokości opłaty przygotowawczej powinny być łatwo dostępne i dobrze wyeksponowane. Jednak wciąż zachodzi potrzeba uważnego czytania umowy, którą podpisujemy. To w niej zawarto wszystkie koszty, które musimy ponieść, by otrzymać pieniądze. Przed podpisaniem dokumentów sprawdźmy ponownie, ile w naszym przypadku wynosi opłata przygotowawcza.  

Opłata przygotowawcza a prowizja

Wiele osób zastanawia się: czy opłata przygotowawcza to inaczej prowizja za udzielnie pożyczki? Okazuje się, że to dwa zupełnie odrębne koszty, których wysokość powinna być wyszczególniona w umowie. Można powiedzieć, że prowizja to zapłata za to, że dany pożyczkodawca udziela nam pewnej kwoty pieniędzy. Stanowi ona procentową wartość naliczoną za wykonanie czynności prawnej i może być opłacona jednorazowo lub jako dodatek do kolejnych rat. Natomiast opłata przygotowawcza to, jak już powiedzieliśmy, kwota płacona za konkretne czynności, które sprawiają, że pieniądze trafiają do naszych rąk.

Zwrot – czy możliwy?

Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że każdy klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. W ramach tego odstąpienia, taka osoba musi w ciągu 30 dni oddać określone środki, uzyskane w ramach zaciągniętej pożyczki. Czy w takiej sytuacji możemy liczyć, że opłata przygotowawcza zostanie nam zwrócona? Niestety, nie. Opłata przygotowawcza to w przeciwieństwie do prowizji kwota bezzwrotna. Wiąże się to z tym, że firma udzielająca pożyczki podjęła już pewne działania, by przekazać nam pieniądze.

Najważniejsze: umowa

Podpisując umowę dotycząca pożyczki, zawsze należy pamiętać, że opłata przygotowawcza jest naliczana dopiero po jej podpisaniu. Jeśli nasz pożyczkodawca żąda od nas wcześniejszego uiszczenia należności, najprawdopodobniej mamy do czynienia z próbą oszustwa. To bardzo ważne, by dokładnie czytać umowę. Warto również upewniać się, że wszystkie jej zapisy są dla nas jasne i nie budzą podejrzeń. W razie wątpliwości warto zapytać pracownika placówki o wyjaśnienie danej kwestii lub wcześniej dokładnie przeanalizować ofertę takiej firmy. Tylko przemyślane działanie i rzetelne informacje zagwarantują nam podjęcie dobrej decyzji finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *