Jako konsumenci niejednokrotnie rezygnujemy z towarów, które nie odpowiadają naszym potrzebom. Dotyczy to komputera, zmywarki czy nowej bluzki. Takie samo prawo mamy również wtedy, gdy naszym wymaganiom nie sprostały pożyczka lub kredyt. Jeśli na przykład udało się nam znaleźć atrakcyjniejszą ofertę, możemy odstąpić od tej, którą już podpisaliśmy. Jak należy to zrobić i na czym polega cała procedura?

Jak odstąpić od umowy pożyczki? Nieprzekraczalny termin

Najważniejszym warunkiem, który obowiązuje nas jako konsumentów, jest ten, że wszelkie roszczenia musimy zgłosić do 14 dni. Regułę tą opisuje Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Dotyczy ona wszystkich produktów niezależnie od kanału dystrybucji. Nie jest zatem ważne to, czy podpisaliśmy umowę w siedzibie firmy, czy wszystkie formalności zawarliśmy przez Internet. Prawo to obowiązuje w obydwu przypadkach. Trzeba jednak uważać na jeden szczegół. Chodzi o to, że firmy pożyczkowe funkcjonujące na rynku obliczają termin 14 dni na dwa sposoby. Według niektórych odliczanie tego czasu rozpoczyna się wtedy, gdy pieniądze wpłynęły już na konto klienta. W przypadku innych sygnałem do odliczania jest dzień, w którym podpisaliśmy umowę. Na szczęście tę sporną kwestię można wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim warto uważnie przeczytać wszystkie punkty zawartego porozumienia. Znacznie wygodniejszy jest jednak kontakt z infolinią – jej operatorzy szybko rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Musimy pamiętać, że rezygnacja z usług pożyczkodawcy musi zostać zgłoszona w formie pisemnej. Stosowny dokument stanowi najczęściej integralną część porozumienia handlowego z pożyczkodawcą. Jeśli go nie ma, to znak, że firma popełniła błąd. Nie oznacza to jednak, że nie możemy sporządzić go samodzielnie. W takim oświadczeniu nie trzeba jednak tłumaczyć, dlaczego rezygnujemy. Jest jednak kilka szczegółów, o których należy pamiętać. Przede wszystkim niezbędny jest odpowiedni tytuł: „Formularz odstąpienia od umowy”, „Oświadczenie odstąpienia od umowy” lub „Odstąpienie od umowy”. Równie ważne jest umieszczenie danych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Następnie należy zawrzeć formułę: „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr …”.

Dane z umowy są niezbędne

Koniecznie musimy podać wszystkie informacje występujące w podpisanej wcześniej umowie pożyczkowej. Należy uwzględnić przede wszystkim termin, w którym pożyczone pieniądze wpłynęły na nasze konto. Ponadto należy wymienić kwotę przedmiotowej pożyczki i wysokość związanej z nią opłat dodatkowych. Po uzupełnieniu tych danych pismo jest kompletne i gotowe do wysłania. Należy dostarczyć je pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Możemy też doręczyć je osobiście do placówki firmy znajdującej się w naszej miejscowości.

Obowiązek zwrócenia pieniędzy

Wiadomo, że rezygnując z usług firmy pożyczkowej, należy również zwrócić pieniądze, które zostały nam przyznane. W tym zakresie obowiązuje nas termin 30 dni od zerwania współpracy z przedsiębiorstwem finansowym. Dobrze wiedzieć o tym, że będziemy musieli płacić odsetki za czas, który upłynął od naszej rezygnacji aż do momentu zwrotu pieniędzy, które pożyczyliśmy. Zatem dobrze zająć się tym możliwie jak najszybciej. Kiedy już to zrobimy, poprośmy o wystawienie odpowiedniego potwierdzenia dokonanej wpłaty. Będzie potwierdzeniem tego, że zrobiliśmy wszystko, co należy do naszych obowiązków. Jest to tym ważniejsze, że jeśli tego nie dopilnujemy, odstąpienie od umowy uważa się za bezskuteczne i koniecznością staje się zastosowanie do tego, co opisano w umowie.

Co z zakupami ratalnymi?

Pamiętajmy o tym, że w myśl obowiązującego w Polsce prawa, pożyczką nie jest umowa sprzedaży ratalnej. Zatem, kiedy kupujemy towar i finansujemy jego zakup w ramach rat 0%, to nie jest to kredyt konsumencki. Tym samym nie mamy prawa do odstąpienia od takiej umowy. Nie jest jednak wykluczone, że sprzedający dopuści takie rozwiązanie. Jeśli się na to zgadza, zapewne opisał to w dokumentach, które zostały nam wręczone. Trochę inaczej jest w przypadku zakupów ratalnych na normalnych zasadach. Kiedy ponosimy opłaty z tytułu płacenia rat, wówczas korzystamy z kredytu wiązanego. Należy on do kredytów konsumenckich. Zatem jeśli otrzymamy to, co kupiliśmy, ale jednak chcemy to zwrócić, musimy oddać kredytodawcy – którym najczęściej jest bank – naliczone przez niego odsetki. Opłaty te będą naliczone za czas od otrzymania towaru do momentu odstąpienia od umowy.

Rezygnacja z umowy pożyczki jest ustawowym prawem każdego klienta. Decydując się na nią, należy dopilnować wszelkich związanych z tym formalności. Odpowiednio sporządzone pismo złożone w ustawowym terminie i zwrot pożyczonej kwoty finalnie pozwala na to, by uwolnić się od niechcianego porozumienia ze sprzedającym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *