Pożyczka pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw nieruchomości to oferta, która umożliwia otrzymanie wyższej kwoty wsparcia finansowego niż w przypadku tradycyjnego finansowania. Wiele zależy od tego, w jakiej instytucji złożysz wniosek o pożyczkę. Jedno pozostaje niezmienne istnieje wymóg posiadania zastawu w postaci nieruchomości. Jak to działa?

 

Spis treści:

 

Czym jest pożyczka pod zastaw nieruchomości?

Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest dostępna nie tylko w bankach, ale również w niektórych firmach pożyczkowych. W każdej z tych instytucji obowiązuje jedna zasada. Aby otrzymać wsparcie finansowe, musisz mieć nieruchomość, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązania. Dzięki temu masz szansę na wyższą kwotę wsparcia finansowego. Może ona wynosić nawet 80% wartości nieruchomości. Z tego rozwiązania korzystają zazwyczaj wnioskodawcy należący do dwóch grup: osoby w bardzo trudnej sytuacji finansowe lub osoby, które potrzebują wysokiej kwoty pożyczki.

 

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – na czym polega to zabezpieczenie?

W zależności od tego, w jakiej instytucji złożysz wniosek o pożyczki pod zastaw nieruchomości, możesz spotkać się z dwoma następującymi formami zabezpieczenia:

 

 • Ustanowienie hipoteki. Polega na zawarciu odpowiedniej umowy i wpisie do księgi wieczystej. Obowiązują w tym przypadku przepisy dotyczące przeniesienia własności. Cały proces polega na sporządzeniu specjalnego oświadczenia przez właściciela nieruchomości. Następnie na podstawie tego dokumentu instytucja finansowa sporządza odpowiednią umowę.
 • Przewłaszczenie nieruchomości to drugie rozwiązanie, które możesz spotkać. Polega na specjalnym zapisie w umowie stanowiącym o przeniesieniu własności konkretnego składnika majątku. W takiej sytuacji pożyczkodawca ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z nieruchomości, kiedy pojawi się problem z nieterminową spłatą pożyczki.

 

Pamiętaj! Nieruchomość pozostaje Twoją własnością i możesz ją użytkować bez względu na rodzaj zabezpieczenia. Sytuacja może się zmienić, kiedy nie spłacisz zobowiązania terminowo.

 

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – jakie dokumenty będą potrzebne?

Kiedy wnioskujesz o wsparcie finansowe, musisz mieć zazwyczaj przede wszystkim ważny dowód osobisty oraz dokument poświadczający osiągany dochód. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości. W tym przypadku będzie potrzebny jeszcze jeden dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem zastawianej nieruchomości. W zależności od formy zabezpieczenia mogą być potrzebne:

 

 • numer księgi wieczystej, jeżeli takowego nie ma, należy przygotować zaświadczenie ze spółdzielni o prawie własnościowym do mieszkania,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami czynszowymi,
 • zdjęcie nieruchomości,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o jego opłaceniu,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • dokument o planie zagospodarowania przestrzennego

 

To ważne! Należy podkreślić, że wiele zależy od indywidualnych ustaleń pożyczkodawcy oraz rodzaju nieruchomości. Nie musisz posiadać wszystkich tych dokumentów. 

 

Zasady wnioskowania o pożyczki pod zastaw nieruchomości

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że pożyczkodawca udostępnia kwotę i okres kredytowania odpowiadające Twoim oczekiwaniom i możliwościom finansowym. Pamiętaj, że są to zazwyczaj zobowiązania z długim okresem kredytowania i spłatą ratalną. 

 

Kto może wnioskować o pożyczki pod zastaw nieruchomości? Jest to oferta dostępna dla osób pracujących na umowie o pracę, umowie o dzieło, emeryci, renciści, a nierzadko nawet zadłużeni. 

 

To ważne! Jedną z najważniejszych zasad jest podpisanie umowy pożyczki pod okiem notariusza. To on powinien sporządzić umowę lub przynajmniej sprawdzić i zaakceptować.

 

Co może być zabezpieczeniem w przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości? Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), 

 

nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że zastaw nieruchomości może obejmować:

 • mieszkania,
 • domy,
 • działki budowlane, rolne, inwestycyjne,
 • lokale użytkowe,
 • inne budowle i budynki.

 

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę hipoteczną?

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może być przeznaczona na dowolny cel. Nie musisz mówić nawet pożyczkodawcy, jakie masz zamiary. Zdarza się, że takie pytanie się pojawia, ale najczęściej po prostu w celach statystycznych i nie ma wpływu na decyzję pożyczkodawcy. Przykładem inwestycji może być:

 

 • budowa, remont mieszkania lub domu,
 • pilne wydatki, na które brakuje pieniędzy,
 • spłata innych zobowiązań,
 • zakup samochodu,
 • opłacenie sprzętu RTV i AGD.