W minionym, 2020 roku wiele spółek giełdowych notowało systematyczne straty na giełdzie papierów wartościowych. Kurs ich akcji spadał w odpowiedzi na kolejne ograniczenia w działalności gospodarczej w Polsce. Ze znacznymi przecenami mieliśmy w szczególności do czynienia w przypadku spółek działających w branży turystycznej, lotniczej, rozrywkowej czy gastronomicznej. Warto zastanowić się, w jakie spółki najbardziej będzie opłacało się inwestować na giełdzie w bieżącym, 2021 roku?

Spółki dywidendowe

W związku z tym, że lokaty bankowe nie przynoszą dziś takich zysków, jakich oczekiwaliby klienci, a właściwie nawet nie chronią przed utratą wartości pieniądza w czasie, to poszukiwane są inne sposoby długoterminowego inwestowania. Może nim być lokowanie kapitału w spółki dywidendowe. To takie spółki, które dzielą się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanym w poprzednim roku zyskiem netto. Na każdą akcję przypada taki sam poziom zysku. W ramach inwestowania w spółki dywidendowe można zarabiać nie tylko na samej dywidendzie, ale również na spekulacjach cenami akcji dywidendowych. Najlepiej dobrać do portfela inwestycyjnego spółki o stabilnej sytuacji i nastawić się na wieloletnie trzymanie w portfelu ich akcji.

Jakie spółki przyniosą zyski w 2021 roku?

Inwestorzy muszą bardzo uważnie analizować doniesienia rynkowe, jeśli chodzi o dobieranie akcji do portfela inwestycyjnego (więcej szczegółów). Dobrym pomysłem może być inwestowanie w spółki działające w sektorze ESG, tak zwanej zielonej energii. Pieniądze można przeznaczyć na zakup akcji, które generalnie mają atrakcyjną relację zysku do ryzyka. Inwestorzy powinny kupować akcje emitowane przez spółki o mocnych fundamentach działalności, ponieważ w ich przypadku ryzyko diametralnych spadków cenowych jest najniższe. Mogą to być spółki z sektora medycznego i farmaceutycznego oraz pokrewnych.

Bardzo dobre wyniki w ubiegłym roku notowały spółki innowacyjne, zajmujące się branżą programistyczną, gier komputerowych i e-commerce. W 2021 roku można spodziewać się powolnego dochodzenia do normalności w gospodarce. Najprawdopodobniej wakacje będą już czasem, gdy większość ograniczeń związanych z koronawirusem zostanie zniesionych. Na tej podstawie można przypuszczać, że zaczną zyskiwać na wartości spółki hotelowe, turystyczne czy akcje emitowane przez spółki linii lotniczych.

Z pewnością dobrym rozwiązaniem jest lokowanie pieniędzy w akcje spółek budowlanych. Sektor nieruchomości pomimo pandemii koronawirusa ma się bardzo dobrze. Powstają nowe budynki mieszkalne, a deweloperzy uzyskują coraz więcej pozwoleń na budowę bloków wielorodzinnych. Dlatego też ich sytuacja na giełdzie jest bardzo dobra. Podobnie jest w przypadku spółek z branży finansowej. Z tego względu inwestorzy mają sporo propozycji, jeśli chodzi o wytypowanie spółek do swojego portfela inwestycyjnego.

Bardzo ważne jest, by dywersyfikować posiadane inwestycje i nie przeznaczać wszystkich swoich środków finansowych na jeden typ akcji czy wręcz na akcje jednej spółki. Wszystko to dla ograniczania ponoszonego przez gracza ryzyka inwestycyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *