Proces wnioskowania o kredyt w instytucji pożyczkowej jest o wiele łatwiejszy i bardziej przyjazny klientowi, niż ma to miejsce w przypadku banków. Dotyczy to również weryfikacji danych klienta w poszczególnych „rejestrach dłużników”. Instytucje pożyczkowe także w tym aspekcie okazują się znacznie bardziej elastyczne, niż banki.

Trzeba jednak pamiętać, że każda bez wyjątku renomowana firma pożyczkowa współpracuje z określonymi rejestrami. Jakie jednak dokładnie bazy są użytkowane przez instytucje pożyczkowe? Czy można otrzymać chwilówkę, nawet mając negatywną historię w BIK? Przyjrzyjmy się tej kwestii.

Weryfikacja klienta w rejestrach dłużników przy zaciąganiu chwilówki: jak to wygląda?

Czytelnik zapewne zastanawia się, jaka jest główna różnica pomiędzy bankiem a instytucją pożyczkową jeśli chodzi o sprawdzanie baz dłużników? Aby otrzymać pełen obraz sytuacji, najpierw musimy uświadomić sobie dwie istotne kwestie:

  • Po pierwsze: banki obligatoryjnie współpracują z Biurem Informacji Kredytowych, ponieważ zmusza je do tego polskie prawo. Instytucje pożyczkowe mogą z kolei całkowicie samodzielnie wybierać rejestry, z których chcą czerpać informacje na temat przeszłości kredytowej swoich klientów.
  • Na polskim terenie istnieje kilka różnych rejestrów dłużników, które konkurują ze sobą. Przykładowo: BIK oraz KRD nie tylko nie wymieniają się pomiędzy sobą informacjami, ale wręcz są rywalami. 

Dlaczego dwa powyższe punkty są tak ważne? Po pierwsze, jako że banki standardowo korzystają z danych Biura Informacji Kredytowej, to możliwości klienta z negatywnym wpisem w BIK są bardzo ograniczone. Załóżmy, że w banku A mamy kartę kredytową, i nie zawsze spłacaliśmy ją na czas. Teraz staramy się o kredyt gotówkowy w banku B. Bank B korzysta z tej samej bazy, co bank A (z BIK-u), co oznacza, że nasze problemy z przeszłości będą widoczne, i niemal na pewno spotkamy się z odmową przyznania nam kredytu.

Jak natomiast wygląda to w firmach pożyczkowych?

Instytucje pożyczkowe nie mają prawnego obowiązku współpracowania z BIK-iem. Oznacza to, że konkretny pożyczkodawca we własnym zakresie wybiera rejestr, z którego chce czerpać informację. Rejestrem takim może być:

  1. Krajowy Rejestr Długów, czyli KRD: popularna i obszerna baza, całkowicie konkurencyjna względem BIK.
  2. Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor: wielu klientów sądzi, że BIG Info Monitor to podmiot całkowicie samodzielny. Nie jest to prawda, ponieważ rejestr kooperuje z BIK.
  3. Biuro Informacji Gospodarczej ERIF: jeden z mniejszych BIG-ów, ale dość często wykorzystywany przez firmy pożyczkowe
  4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG): zdecydowanie najmniejsze spośród Biur Informacji Gospodarczej.

Przejdźmy do punktu, który jest zdecydowanie najciekawszy, a mianowicie: jaką wartość powyższe informacje mają dla klienta, zainteresowanego na przykład chwilówką online? Odpowiedź jest prosta: negatywny BIK wcale nie przekreśla naszych szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku pożyczkowego. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu dla tej przyczyny, że nie wszystkie instytucje pożyczkowe pobierają informacje z Biura Informacji Kredytowej. 

Jakie jeszcze informacje o kliencie mają wpływ na decyzję o przyznaniu chwilówki?

Oprócz opisanych powyżej rejestrów, istnieją jeszcze dwie istotne bazy informacji. Pierwsza z nich to tzw. wewnętrzna historia kredytowa. O co chodzi? Załóżmy, że klient nie posiada zbyt pozytywnej historii w bazach. Zaciągnął jednak dwie chwilówki w wybranej firmie pożyczkowej, i obydwie spłacił w terminie. Taki fakt oczywiście zostaje zauważony przez pożyczkodawcę i ma wpływ na ocenę klienta w przyszłości. 

Popularnością na polskim rynku cieszy się też Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej Credit Check. Polega to na tym, że określone firmy pożyczkowe wymieniają się między sobą informacjami na temat klientów. Oczywiście, nie zawsze jest to okoliczność korzystna dla pożyczkobiorcy. Warto więc sprawdzić pełną listę uczestników Credit Check przed złożeniem wniosku o chwilówkę.

Podsumowanie: gdzie najlepiej starać się o przyznanie chwilówki?

Z perspektywy klienta idealnym pożyczkodawcą byłaby firma, która sprawdza tylko jeden z rejestrów (ale nie BIK), a jednocześnie przywiązuje dużą wagę do wewnętrznej historii kredytowej. Taką firmą jest Szybka Gotówka. Każdy klient jest oceniany indywidualnie. Rejestrem, z którego Szybka Gotówka pobiera informacje kredytowe, jest KRD, przy czym dane pobrane z tej bazy są tylko jednym z czynników, które decydują o ostatecznej decyzji w sprawie wniosku pożyczkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *